Archiwum Polityki

C. K. Latryna

[średnie]

Połączone zespoły lubelskiej sceny offowej, Provisorium i Kompania Teatr, odniosły przed paroma laty oszałamiający sukces adaptacją „Ferdydurke”. Ściśle odmierzone działania czwórki aktorów w ciasnej przestrzeni, dosadna cielesność, ukonkretnienie Gombrowiczowskiego kościoła międzyludzkiego – wszystko to podobało się tak w kraju, jak i w eksportowej wersji angielskojęzycznej; mówiło się wręcz o odrodzeniu „alternatywy” teatralnej. Nowa propozycja lubelskiej firmy budzi jednak obawy o nazbyt mechaniczne traktowanie odkrytego klucza do sukcesu.

Polityka 6.2002 (2336) z dnia 09.02.2002; Kultura; s. 46
Reklama