Archiwum Polityki

„Szarża przyjaźni”

W związku z zainteresowaniem, z jakim spotkał się mój artykuł (POLITYKA 2), pragnę poinformować, że pełny tekst omawianego przeze mnie dokumentu został opublikowany w nr 2 Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, do którego wszystkich chętnych odsyłam.

Jerzy Kochanowski

Polityka 6.2002 (2336) z dnia 09.02.2002; Listy; s. 81
Reklama