Archiwum Polityki

Dział kadr

Sławomir Wiatr (49 l.) został podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pełnomocnikiem rządu do spraw informacji europejskiej. Jest synem profesora socjologii Jerzego Wiatra (b. ministra edukacji w rządzie Wł. Cimoszewicza). Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji UW był doktorantem (nauki polityczne), pracował m.in. w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego, w Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauk Politycznych UW i w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN.

Polityka 6.2002 (2336) z dnia 09.02.2002; Dział kadr; s. 92
Reklama