Archiwum Polityki

Osobowość. Czy wiesz, kim jesteś

W języku potocznym mówi się często, że ktoś ma osobowość, że ma charakter. Oznacza to, że dana osoba wyróżnia się w jakiś sposób ze swojego otoczenia. Psycholodzy – choć różnią się między sobą w opisie osobowości – uznają, że osobowość ma każdy człowiek. To całość myśli, emocji i motywacji danej osoby. Można więc powiedzieć, że osobowość jest punktem wyjścia wszelkich rozważań w psychologii na temat jednostki. Ale to jeszcze coś więcej – względnie stały wzór reagowania.

Ja My Oni „O sensie i jakości życia" (90018) z dnia 18.03.2009; Poradnik psychologiczny; s. 12
Reklama