Archiwum Polityki

Potrzeba posiadania. Wpadaj w zachwyt, nie w uzależnienie

Tylko człowiek zdolny jest do tworzenia znaków i nadawania znaczenia przedmiotom.

Kiedy spojrzymy na stół, widzimy blat i zazwyczaj cztery nogi – znajdujemy się na poziomie zakresu znaczeniowego nazwy, czyli denotacji. Przedmiot może jednak konotować znaczenia dodatkowe; na przykład duży okrągły stół skojarzy nam się ze stołem negocjacyjnym. Znaczenie, jakie nadajemy przedmiotowi, zależy od kontekstu sytuacyjnego, stanu naszej świadomości i relacji tych dwóch elementów w danym momencie.

Ja My Oni „O sensie i jakości życia" (90018) z dnia 18.03.2009; Poradnik psychologiczny; s. 47
Reklama