Archiwum Polityki

Nie wiem, co czuję. Czy to aleksytymia?

Rozmowa z prof. Anną Matczak o emocjonalnym analfabetyzmie

Joanna Podgórska: – Aleksytymia to pojęcie coraz popularniejsze, choć różnie rozumiane. Ostatnio słyszałam określenie: styl emocjonalny XXI w. Jest coś na rzeczy?

Anna Matczak: – Nie, to bez sensu.

Inne rozumienie aleksytymii to właściwy mężczyznom styl zimnego drania, niepotrafiącego okazywać uczuć.

Już bliżej, ale też nie to.

Czym więc jest aleksytymia?

W ścisłym sensie oznacza brak słów dla emocji, czyli emocjonalny analfabetyzm. To niezdolność do rozpoznawania i nazywania własnych emocji, rozumienia ich i komunikowania innym.

Ja My Oni „O sensie i jakości życia" (90018) z dnia 18.03.2009; Poradnik psychologiczny; s. 88
Reklama