Archiwum Polityki

„Zostańcie z nami!” w Radiu TOK FM

Zapraszamy na kolejne spotkanie z POLITYKĄ w audycji Cezarego Łasiczki „Radiowa Akademia Nauk” w Radiu TOK FM. O akcji stypendialnej dla młodych naukowców „Zostańcie z nami!”, inicjatywach Stowarzyszenia naszych stypendystów i sprawach polskiej psychologii dyskutować będzie trzech psychologów związanych z naszą akcją: prof. Adam Frączek z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (juror programu), Aleksandra Cisłak z Instytutu Psychologii PAN i z SPWSP (tegoroczna stypendystka) oraz Wojciech Kulesza z SWPS (stypendysta z 2007 r.).

10 listopada (wtorek) o godz. 20.05.

Zapraszamy do słuchania!

Polityka 45.2009 (2730) z dnia 07.11.2009; Do i od redakcji; s. 106
Reklama