Archiwum Polityki

Reforma według Tarnowskiego

W raporcie o służbach specjalnych [„Służby na długiej smyczy”, POLITYKA 43] nieprecyzyjnie przedstawiliśmy fragment projektu zmian w służbach, zawartego w wypowiedzi płk. Mieczysława Tarnowskiego, byłego likwidatora UOP i później wiceszefa ABW. Uważa on, że reformę należy zacząć od wyraźnego sprecyzowania zadań i cięcia kosztów. Ponieważ połowę środków na służby pochłania funkcjonowanie zaplecza techniczno-administracyjnego, a każda służba korzysta z własnego zaplecza, ba, każda delegatura w terenie też ma własną administrację, według płk. Tarnowskiego trzeba to ścieśnić do jednej służby technicznej dla wszystkich formacji, a kwestie administracyjno-gospodarcze oprzeć na BAG (biura administracyjno-gospodarcze) resortów nadzorujących poszczególne służby.

Cezary Łazarewicz, Piotr Pytlakowski

Polityka 45.2009 (2730) z dnia 07.11.2009; Do i od redakcji; s. 107
Reklama