Archiwum Polityki

„Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie…”

Ta historia tylko z pozoru jest znana; gdy się w nią dobrze wczytać, odsłania mnóstwo podtekstów i kontekstów. Za podręcznikowym sformułowaniem: „W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość”, kryje się ogrom dramatów, zwrotów akcji, wysiłek wielu ludzi, ale też dużo przypadków lub zbiegów okoliczności. Zwykle nie pamiętamy, że samo wytyczanie granic Polski trwało bez mała pięć lat, a dokonywało się zarówno przy stole konferencyjnym, jak i w zbrojnej walce. Wystarczy spojrzeć na zestaw map na s. 8–9, by sobie uzmysłowić, że II RP mogła się odrodzić w bardzo różnym kształcie terytorialnym.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 3