Archiwum Polityki

Rysowanie granic

Kształt terytorialny odrodzonej Polski był rezultatem jej działań militarnych i dyplomatycznych. Ani przez chwilę politycy polscy nie osłabili w tych pierwszych latach niepodległości swej
[rys.] Krysik Jarosław/Polityka

Stworzyć armię. Najważniejszym zadaniem, jakie postawił sobie Piłsudski, było stworzenie polskiego wojska. Początki były trudne. Gdy Piłsudski przejmował z rąk Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem, liczyło ono ok. 5 tys. żołnierzy. Dodać do tego należy Polską Organizację Wojskową liczącą ok. 20 tys. marnie uzbrojonych członków. Spontanicznie tworzyły się grupy wojskowe jako niezależne oddziały terytorialne. Zaciąg był ochotniczy. Kadra oficerska rekrutowała się z Legionów Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej i Polaków z byłych armii zaborczych.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 65