Archiwum Polityki

Polska, ale jaka?

Wśród koncepcji odrodzonej Rzeczpospolitej wyróżniały się dwie podstawowe: inkorporacyjna i federacyjna.

Ponieważ rozbiory uznawano za zbrodnię, przez długi czas nie zadawano sobie pytania, jaki ma być kształt terytorialny odrodzonej Polski. Sprawa była prosta: decyzje rozbiorowe powinny zostać przekreślone i Polska powinna wrócić na mapę Europy w swych dawnych granicach.

Zwracał na to uwagę Roman Dmowski w niezwykle interesującej książce „Polityka polska i odbudowanie państwa”, której pierwsze wydanie, poprzedzone publikacją w prasie obozu narodowego, ukazało się w 1925 r.

Wydania specjalne Niepodległość 1918 (90019) z dnia 29.10.2008; s. 85