Archiwum Polityki

Prokuratorzy lustracyjni do kasacji

Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie uwzględnił odwołania prokuratora IPN i prawomocnie orzekł, że poseł prof. Marian Filar złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. IPN się jednak nie poddaje, klęski uznać nie chce i zapowiada wystąpienie o kasację. Sprawa prof. Filara jest identyczna z opisywaną niedawno na naszych łamach sprawą sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Po wielu latach lustrowania, kiedy to nawet sędzia Bogusław Nizieński nie odważył się skierować sprawy do sądu, gdyż przesłanek do zarzucenia kłamstwa nie było, IPN uznał, że może sobie swobodnie poszerzać przepisy ustawy i uznawać za współpracę także wykłady z dziedziny prawa w Wyższej Szkole Oficerskiej w Legionowie, która nie jest w ustawie wymieniona jako jednostka aparatu represji PRL.

Polityka 48.2009 (2733) z dnia 28.11.2009; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama