Archiwum Polityki

Ciężki symbol

Like a Rolling Stone, Galeria Appendix2 w Warszawie, czynna do 12.12 br.

Toczący się kamień nie porasta mchem” – to stare angielskie powiedzenie stało się mottem wystawy. Każdy z zaproszonych 28 artystów, znanych rzeźbiarzy, stara się zmierzyć z kamieniem traktowanym zarówno jako artystyczny budulec jak i przedmiot czy symbol.

Polityka 48.2009 (2733) z dnia 28.11.2009; Kultura; s. 54
Reklama