Archiwum Polityki

Przywracanie pamięci

20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, Czarne, Wołowiec 2009, s. 472

W tej książce przeglądamy się jak w lustrze. Od szoku, jakim był początek nowej Polski, aż po emigrację zarobkową do Wielkiej Brytanii. Mariusz Szczygieł wybrał do swojej antologii 26 reportaży z ostatnich dwudziestu lat. Są tu teksty publikowane w „Gazecie Wyborczej”, ale i w „Polityce” – świetne reportaże Ewy Winnickiej o początkach warszawskiego centrum handlowego Arkadia, Edyty Gietki o architekturze polskiej prowincji i Marcina Kołodziejczyka o „trendsetterach” i „lansie”.

Polityka 48.2009 (2733) z dnia 28.11.2009; Kultura; s. 56
Reklama