Archiwum Polityki

Jak nami rządzić. Czy człowiek jest stworzony do demokracji

Nie wdając się w debatę o istocie demokracji, przyznać trzeba, że w historycznych czasach była ona niezwykle rzadkim zjawiskiem – pojawiła się na krótko w starożytnej Grecji i republikańskim Rzymie, by zniknąć na dwa tysiąclecia jako forma organizacji państw nowożytnych. Odradzać się zaczęła na dobre dopiero w XIX-wiecznej Europie.

A jednak hierarchia

Wybitny amerykański politolog Robert Alan Dahl twierdził jeszcze w 1991 r., że w ciągu 75 lat XX w.

Ja My Oni „Żyć dobrze z ludźmi" (90022) z dnia 26.08.2009; Poradnik psychologiczny; s. 8
Reklama