Archiwum Polityki

Pochwała statystyki

Polemika z tekstem „Szkoły z kasą”

Obraz szkolnictwa wyższego w Polsce zarysowany w artykule Magdy Papuzińskiej (Polityka 40) jest nieprawdziwy głównie z tego powodu, że Autorka w sposób nieuzasadniony dokonuje uogólnień pewnych niekorzystnych, czasami wręcz patologicznych zjawisk, na całość środowiska akademickiego. Umiejętność właściwego uogólniania zaobserwowanych faktów na większą populację jest domeną statystyki – nauki, o której Autorka niefrasobliwie pisze: „Nie od dziś wiadomo, że statystyką można udowodnić dowolną tezę”.

Polityka 44.2009 (2729) z dnia 31.10.2009; Nauka ; s. 80
Reklama