Archiwum Polityki

Białoruś rusza na Grunwald

Mimo że bitwa pod Grunwaldem została stoczona prawie 600 lat temu, za granicą wciąż próbuje się zakwestionować jej wynik jako nie do końca sprawiedliwy. Co prawda od dawna panuje zgoda co do tego, kto tę bitwę przegrał, jednak nie jest do końca jasne, kto ją wygrał. Brak w tej sprawie wiarygodnych dowodów w postaci zeznań świadków (zwłaszcza świadka koronnego – króla Jagiełły), zaś opis pisarza Sienkiewicza już dawno został uznany za fikcję literacką napisaną z nacjonalistycznych, propolskich pozycji.

Polityka 44.2009 (2729) z dnia 31.10.2009; Fusy plusy i minusy; s. 102
Reklama