Archiwum Polityki

Rozmowy o książce

Zapraszamy na spotkanie z Janem Ordyńskim i Henrykiem Szlajferem, autorami książki „Nie bądźcie moimi sędziami. Rozmowy z Mieczysławem F. Rakowskim”, wydanej przez Wydawnictwo Rosner&Wspólnicy i pod patronatem tygodnika „Polityka”.

Jest to zbiór rozmów z Mieczysławem F. Rakowskim, redaktorem naczelnym tygodnika „Polityka”, premierem rządu w latach 1988–1989, I sekretarzem PZPR. Ostatnia rozmowa odbyła się na kilkanaście dni przed śmiercią MFR. Zapisy z nagrań, z kilkunastu interesujących i burzliwych spotkań dokumentują w równym stopniu jego poglądy i opinie, jak i postawę w obliczu tego, co nieuchronne. Spotkanie odbędzie się 10 listopada o godzinie 18.00 w siedzibie tygodnika POLITYKA, ul. Słupecka 6, Warszawa.

Polityka 44.2009 (2729) z dnia 31.10.2009; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama