Archiwum Polityki

Panowie wracają

Czwarty już raz zwróciliśmy się do sprawozdawców parlamentarnych o wytypowanie posłów najlepszych i tych, którym należałoby przyznać żółte, a może nawet czerwone kartki. Generalny wniosek jest taki: po okresie zdecydowanej dominacji posłanek na czele naszej listy rankingowej ("Czar pań" POLITYKA 30/96) do czołówki wracają posłowie. Jedynie Irena Lipowicz (UW) nie oddaje pola.

Ludwik Arendt,

sprawozdawca parlamentarny PAP

Najlepsi posłowie:

Ewa Tomaszewska (AWS) - za konsekwencję i upór, z jakimi występuje w sprawach ludzi pracy, emerytów. "Maleńka Pani" wielkich problemów Sejmu.

Marek Borowski (SLD), wicemarszałek - za sposób prowadzenia obrad, spokojny, nierzadko dowcipny. Kiedy trzeba - stanowczy,  kiedy trzeba - liberalny.

Jerzy Jaskiernia (SLD) - za to, że zawsze jest przygotowany - gdy zabiera głos, wie, o czym mówi.

Polityka 34.1998 (2155) z dnia 22.08.1998; Kraj; s. 20