Archiwum Polityki

Złożone doświadczenie

Bożena Dzielińska, jedna z bohaterek mojego tekstu „Tu mówi nasze radio” [POLITYKA 3], zwróciła mi uwagę, że zamieściłem nieścisłą informację dotyczącą jej osoby.Przyznaję, że sformułowanie „jej wieloletnie doświadczenie polega głównie na zbieraniu reklam”, nie oddawało całej złożoności doświadczenia zawodowego. Bożena Dzielińska była też kierownikiem rozgłośni zakładowej w Zakładach Przemysłu Elektronicznego KAZEL w Koszalinie (1972–1990), spikerem w rozgłośni Radia Koszalin (1983–1990), specjalistą do spraw reklamy w tym radiu (1992–1997) i współwłaścicielką agencji reklamowej działającej przy tym radiu (1997–2004). Była też dyrektorem handlowym w firmie FTI-Film w Koszalinie, zajmującej się produkcją na potrzeby telewizji.

Cezary Łazarewicz

Polityka 6.2008 (2640) z dnia 09.02.2008; Do i od redakcji; s. 99
Reklama