Archiwum Polityki

Bez rodziny i ojczyzny

Bardzo słabo wypadły w ostatnich wyborach radykalne ugrupowania prawicowe - Ruch Patriotyczny Ojczyzna oraz Stowarzyszenie Rodzina Polska. Jeśli po koalicji Olszewskiego raczej nie spodziewano się wielkiego wyniku, to Rodzina, mająca oparcie w rozgłośni Radio Maryja, w niedawnych jeszcze przewidywaniach miała być czarnym koniem wyborów, niebezpieczną konkurencją dla AWS. Spodziewano się pierwszego znaczącego sukcesu tych sił, które odrzucają w całości dotychczasowy układ polityczny. Z gradowej chmury spadł jednak niewielki jesienny deszcz.

Rozmiar porażki najlepiej pokazują liczby. Ruch Patriotyczny Ojczyzna zdobył w kraju 256 miejsc w radach, co stanowi ok. 0,4 proc. całego samorządowego tortu. Rodzina Polska ze swoimi 151mandatami wykroiła z niego tylko 0,2 proc. (dwóch radnych na tysiąc!). Wybory parlamentarne i samorządowe nie są do końca porównywalne, nie sposób jednak nie zauważyć, że w 1997 r. główne ugrupowania wchodzące w skład Ojczyzny, czyli ROP oraz Blok dla Polski, uzyskały łącznie ok.

Polityka 45.1998 (2166) z dnia 07.11.1998; Kraj; s. 25