Archiwum Polityki

Dlaczego bogaci są bogaci

Pod siwą peruką Adama Smitha, patrona liberalnej ekonomii, myśli o przyczynach bogactwa jednych narodów, a mizerii innych kłębiły się już ćwierć tysiąclecia temu. I chociaż dzisiaj nie nosi się peruk, za to posługuje się komputerami, laserami, sputnikami - zadziwiająco wiele jego myśli zachowało aktualność. Bogatsze są te narody, które potrafią konkurować - pomiędzy sobą i wewnątrz siebie.

Niezmordowane Światowe Forum Ekonomiczne, organizator corocznych spotkań w Davos w Szwajcarii, przygotowało zestawienie zdolności konkurencyjnej kilkudziesięciu państw z myślą, że może się przydać nie tylko historykom. Państw, a nie narodów, na wynik walki konkurencyjnej bowiem wpływ mają dzisiaj nie tyle talenty, pracowitość i pomysłowość, ile stan praw, instytucji i infrastruktury. Zestawienie oparto na starannie zebranych danych statystycznych i na ankietowych badaniach opinii 3000 polityków i biznesmenów.

Polityka 49.1998 (2170) z dnia 05.12.1998; Gospodarka; s. 70