Archiwum Polityki

Paszporty Polityki

W poprzednim numerze opublikowaliśmy pełną listę artystów nominowanych - głosami wybitnych krytyków - do corocznej nagrody kulturalnej "Polityki". Dziś prezentujemy zwycięzców, których Kapituła wybrała spośród nominowanych. Nasze symboliczne Paszporty oraz ufundowane przez redakcję nagrody pieniężne po 5 tys. złotych wręczyliśmy laureatom podczas spotkania w warszawskim Teatrze Małym, które odbyło się 5 stycznia br.

Już po raz szósty przyznaliśmy nasze nagrody kulturalne - Paszporty "Polityki". Zasady przyznawania wyróżnienia są takie same jak pięć lat temu. Najpierw więc prosimy wybitnych kolegów piszących o kulturze w gazetach i czasopismach o wskazanie swoich typów: w każdej z sześciu dziedzin pięciu krytyków zgłasza po trzy propozycje z krótkim uzasadnieniem. W ten sposób powstaje lista nominowanych, zawierająca kilkadziesiąt nazwisk, spośród których redakcyjna Kapituła wybiera laureatów. Nagradzamy tylko tych, którzy dostali nominacje, to żelazna reguła, choć - bywało w przeszłości - nie zawsze o wyborze decydowała liczba wskazań nominujących.

Polityka 2.1999 (2175) z dnia 09.01.1999; Kultura; s. 40
Reklama