Archiwum Polityki

SB wita

Pierwszą pielgrzymkę do kraju odbył Jan Paweł II w dniach 2-10 czerwca 1979 r. Władze podjęły wszelkie możliwe kroki, by zminimalizować jej negatywne dla stabilności systemu skutki. Akcji nadano kryptonim "Lato-79". Przygotowania do niej omówiono 11 maja 1979 r. na "krajowej naradzie aktywu kierowniczego" MSW. Głos zabrali wówczas: minister spraw wewnętrznych gen. Stanisław Kowalczyk, sekretarz KC PZPR Stanisław Kania oraz wiceminister SW gen. Bogusław Stachura. Jego wystąpienie, ze skrótami, publikujemy. Miał on duże doświadczenie "na froncie" walki z Kościołem, sięgające lat sześćdziesiątych. W następnej dekadzie podlegał mu m.in. IV (tj. kościelny) Departament. Materiały z narady znajdują się w Archiwum MSWiA, MSW II 350, k. 109-151. Tytuł i śródtytuły od redakcji

(...) Wybór kard. Wojtyły na papieża nastąpił w złożonej sytuacji międzynarodowej, charakteryzującej się zaostrzeniem stosunków ekonomicznych i politycznych między Zachodem a krajami socjalistycznymi. (...) Z nowym pontyfikatem wiązano nadzieje na wzrost skuteczności przeciwdziałania Kościoła w rozprzestrzenianiu się ideologii komunistycznej.

Wybór kard. Wojtyły na papieża odzwierciedla tendencję uniwersalizmu władzy w Kościele powszechnym. Wydaje się być wynikiem kompromisu między siłami konserwatywnymi a progresywnymi w Kościele.

Polityka 21.1999 (2194) z dnia 22.05.1999; Społeczeństwo; s. 76
Reklama