Archiwum Polityki

Pomiędzy Materią a Duchem

Napięcie pomiędzy Materią a Duchem było od wieków źródłem energii w procesie rozwoju ludzkości. Było też obszarem subtelnych rozważań filozofów i teologów. Kompromis dotyczący tych dwóch rzeczywistości (duchowej i materialnej) wyznaczał (i po dzisiaj wyznacza) styl życia ludzkości. W tradycji chrześcijańskiej wciąż żyją anachoreci, pustelnicy i asceci, którzy znajdowali wyzwolenie od pokus związanych z materią, wyrzekając się jej na tyle, na ile życie pozwala.

Polityka 21.1999 (2194) z dnia 22.05.1999; Zanussi; s. 105
Reklama