Archiwum Polityki

Lady R.

Romantyczna miłość, wielka polityka, władza, zdrada, tragedia i śmierć. Gotowy, życiem pisany scenariusz. Za życia Raisy Rosjanie odrzucili jednak ten mit. Czy teraz, po jej śmierci, staniemy się świadkami narodzin nowego mitu?

- Byli nierozłączną parą - powiedziała o nich Margaret Thatcher na wieść o śmierci Raisy. Pierestrojka miała wiele obliczy. Szeroką twarz rosyjskiego chłopa, mądre oczy Aleksandra Jakowlewa, silny kaukaski akcent Eduarda Szewardnadze. Głównym klipem reklamowym nowego wówczas radzieckiego przywódcy i jego programu przemian był wszakże obraz trzymających się za ręce Michaiła i Raisy Gorbaczowów. - Głasnost´, pierestrojka, Michaił, Raisa - stały się wypowiadanymi jednym tchem pojęciami na określenie czegoś, co Rosja wyczekała, wycierpiała, ale co jednocześnie budziło niepewność i wewnętrzny sprzeciw.

Polityka 40.1999 (2213) z dnia 02.10.1999; Świat; s. 42