Archiwum Polityki

W zastępstwie poligonu

W styczniu weszła w życie ustawa o służbie zastępczej. Poborowy – tak jak dotychczas – powołując się na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne będzie mógł się ubiegać o skierowanie go do służby innej niż wojskowa. Ale teraz wnioskami tymi będą się zajmować 5-osobowe komisje powoływane przez marszałków województw, w których co najmniej dwie osoby muszą posiadać udokumentowaną wiedzę z religioznawstwa lub etyki. W komisji nie będzie przedstawicieli wojska.

Polityka 4.2004 (2436) z dnia 24.01.2004; Ludzie i wydarzenia; s. 15
Reklama