Archiwum Polityki

Bić albo nie bić

Nadal zdecydowana większość dorosłych (niezależnie czy są rodzicami, czy nie) wyznaje zasadę, że porządne lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Tylko 12 proc. pytanych w ankiecie CBOS Polaków uważa, że zbyt częste sprawianie dziecku lania negatywnie wpływa na jego wychowanie.

Za co lejemy? CBOS przedstawiło ankietowanym listę czternastu zachowań niesfornych dzieci i spytało, w której z wymienionych sytuacji zasługują na bicie. Na liście znalazły się między innymi: drobna kradzież, picie alkoholu, palenie papierosów, okazywanie braku szacunku, ucieczka z domu, kłamstwo, złe oceny w szkole, brak dbałości o ubranie, złe towarzystwo.

Polityka 4.2004 (2436) z dnia 24.01.2004; Społeczeństwo; s. 70
Reklama