Archiwum Polityki

Luźne hipotezy genetyczne

Język potrafi zachować wspomnienie minionych hipotez naukowych długo po tym, jak wyszły z użycia w przedmiocie, którego dotyczą. Tak na przykład stało się z eterem, który w mowie potocznej (poza zapomnianym już środkiem usypiającym) oznacza hipotetyczną substancję wypełniającą próżnię. I stąd fale radiowe rozchodzą się w eterze i audycja radiowa idzie w eter (Rosjanie na określenie audycji na żywo ukuli wdzięczny termin "priamyj efir").

Na ile dobrze pamiętam nauki wyniesione ze szkoły średniej, niegdyś pojęcie genu było taką luźną hipotezą.

Polityka 41.1999 (2214) z dnia 09.10.1999; Zanussi; s. 89