Archiwum Polityki

Nowe klocki premiera

Nad wprowadzaniem zmian administracji rządowej czuwa specjalnie powołany w Kancelarii Premiera zespół z Jerzym Widzykiem na czele. Minister Kazimierz Marcinkiewicz, który jest jego zastępcą, nie pamięta dokładnej nazwy zespołu. - Mam! - woła po przerzuceniu sterty papierów na biurku - Zespół do spraw Monitorowania Działów Administracji Rządowej Związanych z Wdrożeniem Ustawy o Działach Administracji Rządowej.

Ustawa o działach administracji rządowej weszła w życie 1 kwietnia 1999 r., lecz nie zadziałała, ponieważ Sejm już wtedy pracował nad wprowadzeniem do niej zmian. Zmiany weszły w życie 10 października, ale tak naprawdę ustawa została wdrożona dopiero dziewięć dni później, z chwilą wydania przez premiera rozporządzenia o kompetencjach nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji Marka Biernackiego. Na pytanie, czy mamy do czynienia z kolejną reformą, szef gabinetu politycznego premiera Kazimierz Marcinkiewicz natychmiast krzywi się.

Polityka 46.1999 (2219) z dnia 13.11.1999; Kraj; s. 22