Archiwum Polityki

Sto pytań w sto minut

Ułatwiliśmy życie pracodawcom - dostają od nas świetną kadrę. A utrudniamy je studentom i sobie - paradoksalnie tak właśnie się dzieje. Istotą reformy, którą teraz finalizujemy, jest to, że każdy student SGH ma indywidualny tok studiów. Sam sobie konstruuje zestaw przedmiotów i planuje kolejność ich zaliczania. Wybierając przedmioty studenci kierują się zarówno programami, jak i opiniami o konkretnych zajęciach. Powoduje to konkurencję pomiędzy pracownikami, którzy muszą się starać, żeby zajęcia były atrakcyjne, pełne merytorycznie ważnych treści.

Ile kosztują studia w SGH?

Studenci zaoczni płacą 2350 zł za semestr. Czesne pokrywa tylko bezpośrednie koszty nauczania, nie mieści się w tej kwocie korzystanie z biblioteki, sieci komputerowej i Internetu, do którego każdy student ma dostęp. Dzienni płacą za powtarzanie zajęć i za przedłużanie studiów ponad 10 semestrów.

Unia Pracy prowadzi akcję protestacyjną przeciwko odpłatności za studia w uczelniach państwowych. Co pan na to?

Polityka 46.1999 (2219) z dnia 13.11.1999; Społeczeństwo; s. 76