Archiwum Polityki

Przyczółek Hausnera

Na koniec sezonu parlament wreszcie pokazał rozumne oblicze

Rząd Marka Belki ma za sobą pierwszą próbę ognia i wody. Po ciężkiej parlamentarnej walce udało mu się przepchnąć przez Sejm ustawę zmieniającą zasady waloryzacji rent i emerytur. Ostatecznie ustalono, że od 2005 roku waloryzacja dla 9,5 mln osób pobierających tego rodzaju świadczenia będzie miała miejsce dopiero wtedy, gdy skumulowana inflacja w Polsce przekroczy 5 proc., nie rzadziej jednak niż co 2 lata. Jednocześnie znika związek między waloryzacją a wzrostem średniego wynagrodzenia.

Polityka 30.2004 (2462) z dnia 24.07.2004; Komentarze; s. 17
Reklama