Archiwum Polityki

Wyrwij murom...

Trzech członków sądu najwyższego Izraela jednomyślnie nakazało przesunąć barierę bezpieczeństwa na 30-kilometrowym odcinku w okolicach Jerozolimy. Zdaniem sędziów wymogi bezpieczeństwa nie mogą prowadzić do naruszania podstawowych praw Palestyńczyków. Sąd z jednej strony uznał legalność bariery, z drugiej zaś uczulił władze izraelskie na kwestie humanitarne związane z jej istnieniem. Wyrok sądu jest bezprecedensową odpowiedzią na pozwy 35 tys. mieszkańców ośmiu palestyńskich wiosek.

Polityka 28.2004 (2460) z dnia 10.07.2004; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 15
Reklama