Archiwum Polityki

Pedofilia

Wostatnich kilku latach przejawy pedofilii są w Polsce przedmiotem publicznej dyskusji. Według badań CBOS, niemal co dziesiąty Polak (9 proc.) deklaruje, że zna w swoim otoczeniu co najmniej jedną osobę, która w dzieciństwie była molestowana seksualnie przez osobę dorosłą. Znajomość taką najczęściej deklarują respondenci z wyższym wykształceniem oraz badani nie uczestniczący w praktykach religijnych.

Dla 94 proc. Polaków obcowanie seksualne osoby dorosłej z dzieckiem jest przestępstwem.

Polityka 28.2004 (2460) z dnia 10.07.2004; Społeczeństwo; s. 76
Reklama