Archiwum Polityki

Krzyż na medal

Żeby matka, która robi zakupy, mogła podrzucić na ten czas dziecko do budynku parafii, do pokoju pełnego zabawek, to się nie mieści w normalnych obyczajach parafialnych. A w Krzyżu Świętym w Łomży tak jest.

Dla wielu księży starszej daty, a i dla niektórych parafian, kojec z piłeczkami nie licuje z powagą kapłaństwa. Jak też udział w plebiscycie na Proboszcza Roku: zawody czy co? Pracować bowiem należy cicho, skromnie, bez rozgłosu. A żeby wziąć udział w konkursie, trzeba przysłać dokumentację fotograficzną z opisami tego, co proboszczowie robią w swych parafiach. Pochwalić się.

Parafianki z Krzyża Świętego zamknęły się w siedzibie Radia Nadzieja, pracowały dzień i noc wybierając najlepsze spośród tysiąca zdjęć z życia parafii.

Polityka 28.2004 (2460) z dnia 10.07.2004; Społeczeństwo; s. 84
Reklama