Archiwum Polityki

Bezdzietny jak Japończyk

Nie tylko w Niemczech (patrz s. 48) spada przyrost naturalny. Także młode Japonki nie chcą rodzić. Japonia ma jeden z najniższych wskaźników urodzeń na świecie: spadł do najniższego od dziesięcioleci poziomu – 1,29 pkt. Ta liczba pokazuje, ile dzieci rodzi w życiu przeciętna kobieta. Dla porównania wskaźnik urodzeń w Stanach Zjednoczonych wynosi 2,13 pkt. W zestawieniu z zeszłym rokiem na świat przyszło o 33 tys. Japończyków mniej. Rząd zachęca do powiększania rodzin, ponieważ niski przyrost naturalny wpływa negatywnie na stabilność japońskiej gospodarki. Kłopoty mogą się pojawić już niedługo, ponieważ przy obliczaniu kosztów emerytur na ten rok japoński rząd nie wziął pod uwagę, że wskaźnik urodzeń będzie spadał.

Polityka 26.2004 (2458) z dnia 26.06.2004; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 16
Reklama