Archiwum Polityki

Nauka – potęgi klucz

Polacy coraz chętniej się uczą i coraz bardziej doceniają wykształcenie.

Trzy czwarte ankietowanych przez CBOS obywateli (wzrost o 17 proc. w porównaniu z 1993 r.) potwierdza duże znaczenie wykształcenia w życiu człowieka.

Z 15 do 5 proc. zmalała liczba Polaków przeciwnego zdania.

Świadomość taką mają zarówno beneficjenci przemian ustrojowych jak i ci, którzy znajdują się w gorszym położeniu materialnym. W równym stopniu kadra kierownicza, pracownicy umysłowi niższego szczebla oraz robotnicy wykwalifikowani.

Tylko co trzeci obywatel jest obecnie z siebie zadowolony. Jednak w porównaniu z 2002 r. przybyło 9 proc. zadowolonych. Dwie trzecie Polaków deklaruje, że gdyby zaczynali swoją edukację raz jeszcze, inaczej pokierowaliby swoją karierą. 44 proc. starałoby się zdobyć wyższy szczebel wykształcenia, 13 proc. wybrałoby inny jego kierunek, a tylko 3 proc. poświęciłoby na naukę mniej czasu.

Bardziej niż 10 lat temu chcielibyśmy kształcić swoje dzieci. Zdecydowana większość rodziców marzy, by zdobyły wyższe wykształcenie. Pragnienie, by porządnie wykształcić dzieci, nasiliło się szczególnie w środowisku ludzi z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym.

Za najważniejszy motyw kształcenia swojego i dzieci respondenci wskazują wiążące się z tym wysokie zarobki (65 proc.)

, w dalszej kolejności uniknięcie bezrobocia (41 proc.), interesujący zawód (37 proc.), łatwiejsze życie (35 proc.). Także na możliwość samodoskonalenia i rozwój intelektualny. Znacznie rzadziej niż poprzednio chodzi o względy prestiżowe (11 proc.) i lekką pracę (10 proc.). Na łatwiejszy dostęp do władzy wskazuje 5 proc.

Polityka 26.2004 (2458) z dnia 26.06.2004; Społeczeństwo; s. 86
Reklama