Archiwum Polityki

Polska dobrze zakotwiczona

Już w pierwszych miesiącach po sformowaniu nowego parlamentu oraz rządu Tadeusza Mazowieckiego określone zostały podstawowe zasady polskiej polityki zagranicznej. Najważniejszym zadaniem było uwolnienie się od dominacji radzieckiej, a zatem z więzi Paktu Warszawskiego i RWPG. Drugim – orientacja prozachodnia, a więc odzyskanie tradycyjnego miejsca Polski w strukturach gospodarczych i politycznych Europy. Wiązało się z tym nowe ułożenie stosunków z Niemcami, zwłaszcza po zjednoczeniu państwa niemieckiego.

Polityka 23.2004 (2455) z dnia 05.06.2004; s. 73
Reklama