Archiwum Polityki

Uzdrowiciel

Naszą służbą zdrowia po wojnie kierowało już ponad dwudziestu lekarzy wielu specjalności, w tym weterynarz i psychiatra. Ministrami zdrowia byli też: chemik, inżynier-mechanik i ostatnio przez 17 dni prawnik. Teraz premier Marek Belka na uzdrowiciela służby zdrowia wybrał ekonomistę i bankowca. Marian Czakański (58 l.) był stypendystą Fundacji Forda i ma doktorat z planowania perspektywicznego. Pracował w Komisji Planowania, Urzędzie Rady Ministrów i w resorcie współpracy gospodarczej z zagranicą. Był też radcą w ambasadzie RP w Kanadzie, a po powrocie do kraju m.in.: wiceprezesem Pekao SA, organizatorem i prezesem PTE Nationale Nederlanden SA i do maja br. prezesem banku ING BSK SA. W środowisku lekarskim nie jest znany. Zna za to premiera Belkę i wicepremiera Jerzego Hausnera (ten ostatni był członkiem Rady Nadzorczej kierowanego przez Czakańskiego PTE NN SA). Kiedy ostatnio robił badania?

(Komentarz s. 17)

Polityka 25.2004 (2457) z dnia 19.06.2004; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama