Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Lech Gardocki
pierwszy prezes Sądu Najwyższego, o amnestii:
„...Myślę, że stać nas na uchwalenie rozsądnej amnestii, która doraźnie spowodowałaby pewne rozgęszczenie więzień (chociaż jestem pewien, że budowy nowych zakładów karnych uniknąć się nie da), a na przyszłość powinna się łączyć ze zmianą polityki karania w kierunku szerszego stosowania kar wolnościowych. (...) Jaka powinna być ta ewentualna ustawa amnestyjna?
Po pierwsze: dotyczyć tylko osób, które już odbywają karę, inaczej tworzymy atmosferę bezkarności pewnych czynów.

Polityka 25.2004 (2457) z dnia 19.06.2004; Opinie; s. 102
Reklama