Archiwum Polityki

Wieczerzak kłamie

Zarzuty pod adresem Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego zawarte w notatce „Wieczerzak wraca do gry” [rubryka „Ludzie i wydarzenia” Polityka 23] nie odpowiadają prawdzie. Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego nigdy nie sprzedawał posiadanych akcji własnych spółce BE-4, jak też żadnemu innemu podmiotowi. Wszystkie posiadane akcje własne zostały umorzone. Rewelacje G. Wieczerzaka są tworem jego wyobraźni.

Prezes Zarządu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego Piotr Adamczyk

 

Od redakcji:

W artykule poświęconym aktywności Grzegorza Wieczerzaka po jego wyjściu z aresztu zacytowaliśmy jego opinie wygłoszone na konferencji prasowej. Jedna z nich dotyczyła podejrzanego – jego zdaniem – obrotu akcjami spółki BE-4, o czym zawiadomił odpowiednie władze. Poinformowaliśmy jednocześnie, że osoby oskarżone przez Wieczerzaka zarzuty odrzucają. Czekamy na ostateczne wyjaśnienie sprawy przez prokuraturę.

Polityka 25.2004 (2457) z dnia 19.06.2004; Listy; s. 107
Reklama