Archiwum Polityki

Nagroda im. Orłowicza dla „Polityki”

Miło mi poinformować, że redakcja tygodnika „Polityka” została laureatem II edycji Konkursu im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii promocyjnej Polski na rynku krajowym prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną (od red.: Polska Organizacja Turystyczna jest rządową agencją odpowiedzialną za promocję polskiej turystyki na świecie).

Kapituła konkursu nagrodziła Państwa Redakcję za konsekwentne podejmowanie na łamach „Polityki” tematyki turystyki krajowej, profesjonalizm autorów i wysoki poziom publicystyki. W szczególności za publikację w 2003 r. na łamach „Polityki” artykułów: „Gwiazdki na piasku” Ryszardy Sochy z listą rankingową polskich uzdrowisk, „Osobliwe atrakcje dzikiego Wschodu” i „Podróż bez jednego uśmiechu” Wojciecha Markiewicza, „Wakacje na kartki” Piotra Stasiaka i „Powrót do hal” Pawła Wrabca podejmujący problematykę wykorzystania dla celów turystyki obiektów poprzemysłowych.

Andrzej Kozłowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Polityka 7.2004 (2439) z dnia 14.02.2004; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama