Archiwum Polityki

Poczet Kobiet Wpływowych w Polsce

Instrukcja dla Czytelników

Prosimy o wskazanie dziesięciu kobiet, które najsilniej wpłynęły na losy Polski. Nie chodzi nam o ranking najsławniejszych na świecie, najświatlejszych czy też najpiękniejszych – w jakimkolwiek sensie – postaci. Chodzi o poczet tych, które odwróciły bieg wydarzeń, przełamały stereotypy, zainicjowały nowy sposób myślenia. W naszej historii było mnóstwo królowych, artystek, uczonych, ale tylko niektórym z nich udało się zostać legendą i wzorcem. Współcześnie, gdy sława i podziw staniały, jest to jeszcze trudniejsze.

Można zgłaszać swoje typy, można skorzystać z naszej listy podpowiedzi, na której znalazły się – obok monarchiń, ministrów i działaczek społecznych – kobiety, które odmieniły estetyczną wrażliwość swojego pokolenia albo tylko wygląd polskiej ulicy. Są na naszej liście postaci rzeczywiste i takie, co do których zasług, a nawet istnienia są poważne wątpliwości. Ale nawet istniejąc tylko symbolicznie, one także wryły się w polską świadomość i zamieszały na scenie historii.

Lista 100 podpowiedzi

1. Andrycz Nina,

aktorka, żona premiera Józefa Cyrankiewicza
2. Anna Jagiellonka, królowa, żona Stefana Batorego
3. Berezowska Maja, malarka
4. Bochniarz Henryka, przedsiębiorca
5. Bohuszewiczówna Maria, rewolucjonistka, liderka partii Proletariat
6. Bona, królowa, żona Zygmunta I Starego
7. Boznańska Olga, malarka
8. Bristigierowa Julia, prominentna przedstawicielka stalinowskiego aparatu terroru w PRL
9. Chojnowska-Liskiewicz Krystyna, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat na jachcie
10. Czartoryska Izabela, księżna, mecenas sztuki
11. Dąbrowska Maria, pisarka
12.

Polityka 7.2004 (2439) z dnia 14.02.2004; s. 90
Reklama