Archiwum Polityki

Ameryka okrąża Rosję?

W dniu przyjazdu Colina Powella do Moskwy na pierwszej stronie dziennika „Izwiestia” ukazał się jego artykuł. Dostojny gość nie oszczędził gospodarzom krytyki, pisząc, że „kluczowe aspekty społeczeństwa obywatelskiego, takie jak wolność mediów, nie nabrały jeszcze w Rosji stabilnego charakteru”, wyraził także zaniepokojenie „niektórymi aspektami” polityki w Czeczenii (co uznał jednak za sprawę wewnętrzną Rosji) i pokusą dominacji nad byłymi republikami ZSRR.

Polityka 6.2004 (2438) z dnia 07.02.2004; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 16