Archiwum Polityki

Interkl@sa i „Polityk@”

Program Interkl@sa przyznał „Polityce” dyplom uznania za pomoc i wsparcie dla jego inicjatyw w roku szkolnym 2002/2003. Celem Interkl@sy jest przygotowanie młodych Polaków do funkcjonowania w europejskim społeczeństwie. Program powstał w 1998 r. z inicjatywy ówczesnej posłanki – dziś pani senator – Grażyny Staniszewskiej, pod patronatem sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Dzięki tej inicjatywie skomputeryzowano już wszystkie gimnazja i przeszkolono ok. 40 tys.

Polityka 36.2003 (2417) z dnia 06.09.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama