Archiwum Polityki

Przywileje dla poczty

Weszło w życie nowe prawo pocztowe, które umacnia monopolistyczną pozycję Poczty Polskiej i pozwala jej podnosić ceny. Zgodnie z nowymi przepisami poczta sama będzie ustalać ceny swoich usług, a Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty nie może ich kwestionować. Z nowego prawa nie cieszą się też firmy kurierskie. Rosną obawy, że stracą klientów. Przepisy dają poczcie monopol na przesyłki do 500 gram. Firmy kurierskie mogą go przełamywać tylko pod warunkiem, że wezmą za usługę pięciokrotnie wyższą cenę niż poczta.

Polityka 36.2003 (2417) z dnia 06.09.2003; Gospodarka; s. 36
Reklama