Archiwum Polityki

Próba przyjaźni

W związku z artykułem Adama Szostkiewicza [„Przyjaźń w jedną stronę”, POLITYKA 33, dot. trudności w uzyskaniu wizy do USA – red.] czuję się jako pomysłodawca rezolucji Sejmu RP z 12.06.2003 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli RP podróżujących do Stanów Zjednoczonych – wywołana do tablicy.

Trudno zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Marię Rudensky Silver, wicekonsul Stanów Zjednoczonych w Ambasadzie w Warszawie, która mówi, że aktywny udział Polski w procesie stabilizacji Iraku „nie ma nic wspólnego z wizami”.

Polityka 36.2003 (2417) z dnia 06.09.2003; Listy; s. 92
Reklama