Archiwum Polityki

Jerzy Turowicz (1912-1999)

Na taśmie historii znalazł się Jerzy Turowicz wczesną wiosną 1945 r., gdy niespodziewanie wezwany przez księcia Adama Stefana Sapiehę, metropolitę krakowskiego, otrzymał polecenie zorganizowania tygodnika katolickiego. Wydawcą miała być Arcybiskupia Metropolitalna Kuria Krakowska. Zatem odpowiedzialność moralną brał na siebie książę Sapieha, o którym można powiedzieć, że był jedynym bezspornym autorytetem uznawanym przez cały naród i faktycznie szefem Kościoła w Polsce. Prymas Hlond opuścił kraj w 1939 r.

Polityka 6.1999 (2179) z dnia 06.02.1999; Kultura; s. 15