Archiwum Polityki

NIK się wikła

Prezes NIK Mirosław Sekuła odpowiada na zarzuty Janiny Paradowskiej

Nieprawdziwa i krzywdząca jest główna teza autorki artykułu „NIK się wikła” [POLITYKA 7], że Najwyższa Izba Kontroli jest przeciwna prywatyzacji, gdyż ze względów ideologicznych uznaje, że „najlepsze to co państwowe”. Takiego poglądu nie ma w żadnym dokumencie NIK, natomiast często pojawia się w wypowiedziach osób odpowiedzialnych za prywatyzacje objęte kontrolami NIK, szczególnie wtedy, gdy ustalenia kontrolerów są dla nich niekorzystne.

Oto przykłady kontroli z ostatnich lat wskazujące na złe przygotowanie i opóźnienia w prywatyzacji, a nie na jej niezasadność:

TP SA – NIK negatywnie oceniła nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze doradców (zarówno w I, jak i w II etapie prywatyzacji), nie zaś samą prywatyzację.

Polityka 11.2004 (2443) z dnia 13.03.2004; Listy; s. 34