Archiwum Polityki

Generał skazany w zawieszeniu

Za przyczynienie się do śmierci górników warszawski Sąd Okręgowy skazał gen. Czesława Kiszczaka (l.79), byłego szefa MSW i współautora stanu wojennego, na 4 lata więzienia, ale na mocy amnestii złagodził karę o połowę i zawiesił jej wykonanie za późniejsze zasługi w dialogu z opozycją i doprowadzenie do Okrągłego Stołu.

Sąd uznał, że Kiszczak bezprawnie przekazał szyfrogramem (13 grudnia 1981 r. o godz. 11.00) dowódcom milicji swoje uprawnienia w zakresie decydowania o użyciu broni.

Polityka 13.2004 (2445) z dnia 27.03.2004; Ludzie i wydarzenia; s. 14